Tema: Kur pasaulyje važinėjama kairiaja puse

http://s010.radikal.ru/i314/1602/89/d7e173a4b5b2.png


Atrodo judėjimas automobiliu dešiniaja kelio puse yra įprastas dalykas, kad taip turi ir būti. Visa judėjimo autotransporto dešiniaja  kelio puse turi įstoriją. Šiuo metu pasaulyje  keliose šalyse  vairuotojai važiuoja kairiaja ir tikėtina,kad jiems tai yra įprasta, kaip mums  dešinioji. Galima pažvelgti į  pateiktą žemėlapį,kad "dešieji" tikrai yra okupavę pasaulio kelius.

http://s017.radikal.ru/i433/1602/f4/d48104aa7771.png

Pirmąjį nurodymą, kuria kelio puse keliauti, kinų raštuose surado istorikas M.G.Lay.

1100 metų prieš Kristų parašytame dokumente rašoma: „Dešinė kelio pusė skirta vyrams. Kairioji – moterims. Viduriu važiuoti privalo karietos.”
storikas Brynas Walteris mano, kad senovės Romoje eismas vyko kairiąja kelio puse.

Tyrinėtojas Anglijoje surado seną romėnų akmenų gabenimo kelią. Iš grindinyje išlikusių rėžių, kurie atsirado tempiant luitus, B.Walteris padarė šią išvadą.

Prieš septynis šimtmečius visa Europa naudojo anglišką sistemą. Kairiosios pusės buvo laikomasi dėl paprastų priežasčių. Tais laikas niekad nežinojai, ką sutiksi kelyje. Kai sutiktasis artėdavo iš dešinės – būdavo lengviau atremti staigų puolimą.

Pirmosios oficialios taisyklės Europoje pasirodė apie 1300 metus. Popiežius Bonifacijus VIII nurodė, kad piligrimai į Romą turi keliauti tik kairiąja kelio puse. Popiežiaus potvarkis neišliko. Todėl yra įvairių nuomonių dėl šio nurodymo.

Popiežiaus sukurta sistema pasikeitė tik po keturių šimtmečių. JAV ir Prancūzijoje pervežti prekėms pradėti naudoti dideli vežimai, kuriuos traukė kelios arklių poros. Dėl vežimo konstrukcijos vadeliotojas turėjo sėdėti kairėje pusėje. Važiuoti kariąja kelio puse pasidarė nepatogu.

Anglai didelių vežimų nenaudojo. Todėl laikėsi tradicijų. Nors buvo bandoma nesilaikyti nurodymų, niekas nepasikeitė. Pažeidėjai už taisyklių nesilaikymą mokėdavo 20 šilingų.

Pirmasis oficialus įsakymas važiuoti dešiniąja kelio puse JAV pasirodė Pensilvanijoje 1792 metais. Antroji tokį įstatymą priėmė Filadelfija. Pilietinio karo metu šia taisykle ėmė vadovautis visos valstijos.

Tuo metu Prancūzijoje aristokratija žirgais keliaudavo kairiąja puse, dešiniąją palikdami nekilmingiems. Po revoliucijos buvo išleistas įstatymas, kad keliauti privaloma tik dešiniąja puse. Napoleonas Bonapartas šią taisyklę įgyvendino visuose okupuotuose kraštuose.

Dauguma valstybių, kariavusių su Napoleonu laikėsi kairiosios kelio pusės. Ši situacija tęsėsi iki Pirmojo pasaulinio karo.

Kolonializmo laikotarpiu kolonijos vadovavosi metropolijų taisyklėmis.

Japonija perėmė anglišką sistemą. Nieko keisto, nes būtent Didžiosios Britanijos laivynas privertė šalį atverti pasauliui savo uostus

Rusai pradėjo važinėti dešiniąja puse prieš šimtmetį. Portugalai 1920 metais.

Valstybės, kurios priklausė buvusiai Austrijos – Vengrijos imperijai, iki Antrojo pasaulinio karo važinėjo kairiąja puse. Situacija pasikeitė, kai šias šalis okupavo nacistinė Vokietija. Pakeitimai sukėlė daug problemų. Vairuotojai nebematė kelio ženklų, o tramvajams netiko senieji bėgiai.

Japonijoje irgi pasitaikė išimčių. Po karo JAV okupuotoje Okinavoje eismas vyko dešiniąja puse. Situacija pasikeitė tik 1972 metais, kai Okinavą amerikiečiai gražino japonams.

Kinai dešiniąja puse pradėjo važinėti 1942 metais.

Korėjoje eismas vyksta dešiniąja puse. Taip yra todėl, kad po Antrojo pasaulinio karo šalis iš Japonijos įtakos pateko į JAV ir Rusijos interesų zoną.

Pakistanas dešiniosios pusės taisyklę svarstė priimti tik prieš keturis dešimtmečius. Pagrindinis argumentas prieš šį pakeitimą buvo kupranugariai. Kairiąja kelio puse eiti pripratusius gyvūnus buvo sunku vesti dešiniąja.

Paskutinieji Europoje dešiniąja puse važinėti pradėjo švedai. Pasikeitimą įtakojo ekonomika.Daugelis vyresnių žmonių prisimena  tuometinėje Tarybų Lietuvoje spausdinamoje spausdoje ("Tiesa", "Švyturys" ) straipsnius ,kuriuose buvo atkreiptas dėmėsys į švedų vairuotoju pergyvenimą , dėl pasikeitusio reikalavimo važiuoti dešiniaja kelio puse, bet šalis gamino daug “Saab” ir “Volvo” automobilių, kuriuos parduodavo šalims, važinėjančioms dešiniąja kelio puse.