Tema: Pagryžuvio dvaras

Kalvinkalnis taip vadino anksčiau, dabar Pagryžuvio piliakalnis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, prie Pagryžuvio kaimo, Tytuvėnų seniūnija.

            http://s013.radikal.ru/i322/1504/46/57192939ca16.png

http://s012.radikal.ru/i319/1504/27/12ca65ed3dba.png

http://s004.radikal.ru/i206/1504/26/3cf182504fbe.png

http://s019.radikal.ru/i606/1504/39/4c419594d513.png

Istorinės medžiagos  labai mažai, 1967m buvo nedideli tyrimai. Bandome įsivaizduoti  kokia pilis buvo ir ką darė, kaip gyveno pilies ir priepilio gyventojai.

http://s019.radikal.ru/i632/1504/bf/81ad673c87ba.pnghttp://s010.radikal.ru/i312/1504/1a/5ee80b82b49f.png


Iš šiaurės, šiaurės vakarų ir rytų jį juosia Gryžuvos upė ir jos slėnis.

http://s010.radikal.ru/i314/1504/8a/3e8ebba0a091.png

Į kitą pusę

http://s020.radikal.ru/i706/1504/c1/9c5af5a92a41.png

Iš pietų prieina gretima aukštuma. Šlaitai statūs, 12-13 m aukščio. Aikštelė netaisyklingo ovalo formos, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 11 m pločio, 18 m ilgio (buvo apvali).
http://s020.radikal.ru/i708/1504/17/458d0fd745d5.png

Šalia  kelias, per upelį betoninis tiltas, vykdant tarybiniais metais ūkinę veiklą būtina buvo turėti tvirtą pervažiavimą.

http://s012.radikal.ru/i320/1504/da/cfd86906bb0d.png

Senovėje , matyt, šioje vietoje buvo sekli brasta, per kurią esant reikalui važiuodavo su vežimais ir brisdavo basomis kojomis.
Aikštelės rytinė dalis ir šiaurinis šlaitas nuplauti Gryžuvos. Piliakalnis apaugęs lapuočiais, pomiškis iškirstas, aikštelė dirvonuoja.Upelis apgaubia piliakalnį ir raitydamasis bėga tolyn

http://s014.radikal.ru/i328/1504/87/db1d569679a7.png


Piliavietę žiedu juosė pylimas, geriausiai išlikęs pietvakarių pusėje, kur yra 3,5 m aukščio, 27 m pločio. Jo išorinis 4,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 7 m pločio, 0,5 m gylio griovį. Šiaurės rytiniame aikštelės krašte pylimas yra 0,8 m aukščio, 6 m pločio, nuplauta išorine dalimi.

http://s017.radikal.ru/i407/1504/5b/5f9c4eac5a15.png


Netoliese už upelio ant kalnelio stovi tarp senai sodintų medžių Pagryžuvio dvaras


     http://s010.radikal.ru/i314/1504/3a/9ab6989b5bbe.png


Pagryžuvio dvaras minimas nuo XVI a.

http://s017.radikal.ru/i443/1504/0a/96d9465a4e64.png

.Yra tuberkuliozės ligoninė ir sanatorija nuo 1951m. (Aukštelkės pensiono filialas), išlikę dvaro pastatai ir parkas, veikia pradinė mokykla, biblioteka, paštas.


http://s018.radikal.ru/i501/1504/83/7d63527aa6a6.png

Filialas yra skirtas laikinai ar nuolat gyventi suaugusiems neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimus, kurie negali gyventi savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.

Dvaro centrinė dalis iš aukštai , ūkiniai nutolę atokiau, matyt užsakovas vertino privatumą ir nenorėjo,kad samdiniai šmėžuotų prieš akis, todėl architektas juos išdėstė tolėliau.
http://s018.radikal.ru/i502/1504/a9/0222f0d3ebca.png

XVIII a. pabaigoje Pagryžuvio dvaras priklausė didikams Šemetoms, o vėliau – Pšeciševskių šeimai. XIX a. pradžioje dvarą valdė Raseinių maršalka Adomas Pšeciševskis, vėliau perdavęs nuosavybę savo sūnui Jeronimui, kurio užsakymu 1858 m. pastatyti dvaro rūmai. Tačiau Jeronimas Pšeciševskis rėmė 1863 m. sukilėlius, todėl caro valdžia jį ištrėmė į Tomsko guberniją, o dvare tuo tarpu laikinai įsigijęs gyveno rusų kariškis dalyvavęs malšinant 1831m sukilimą(pasižymėjo ir suteikta galimybė įstoti į karo akademiją) Aleksandras Hristianovičius Kapger  ,jo patirtis malšinant buvo pritaikyta Kaukazo gubernijoje Čerkesijos-Degestaniečių sukilimuose, buvo Kaukazo gubernijos gubernatoriumi.


         http://s018.radikal.ru/i526/1504/9b/96cab38bc474.png
Romantinio stiliaus rūmai pastatyti 1859 m. pagal architekto Fulgeto Rimgailos projektą. Pagryžuvio dvaro rūmai turi ryškių klasicizmo ir baroko sąsajų: iš pradžių pastatyti vieno aukšto, o antras aukštas statytas jau XX a.

http://s017.radikal.ru/i436/1504/a1/353cd9fe025a.png

Su  2-ru aukštu

http://s017.radikal.ru/i431/1504/c9/c9c57e2dacd6.png


1878 m. Izidorius Romeris išpirko po sukilimo sekvestruotą Pagryžuvio dvarą iš buvusio laikino savininko Aleksandro Hristianovičius  . Nuo to laiko dvaras perėjo per 5 Romerių rankas. Mirus Romeriams, dvarą turėjo paveldėti jų vaikai, bet po Pirmojo pasaulinio karo dvaras buvo nacionalizuotas ir atiduotas jėzuitams. Dvaras stipriai nukentėjo per karą atsidūręs ant fronto linijos.

Tarpukario Lietuvos metais rūmuose veikė jėzuitų vienuolynas.Mišraus stiliaus Pagryžuvio parką Riomeriai pagal to paties architekto F. Rimgailos projektą įkūrė 1840–1863 m. išraiškingo, gražaus reljefo teritorijoje – banguotame Gryžuvos upelio dešiniajame krante.Rūmus juosė gražus 35 ha dydžio angliško stiliaus parkas.

http://s020.radikal.ru/i707/1504/54/0d1d1b1d6964.png

                    http://s019.radikal.ru/i618/1504/87/b86ba8beff42.png


http://s019.radikal.ru/i637/1504/8d/b925b23e9b6a.png

Per jį tekėjo upelis, prie rūmų augo daug gėlių ir dekoratyvinių krūmų. Parkas išsidėstęs dviejose terasose: viršutinėje – prie rūmų, ir apatinėje – prie upelio. Per parką teka Blikės upokšnis.  Žemaičių dailininkas ir architektas Fulgencijus Rimgaila gimė 1805 m. Dubėnų dvare, Vaiguvos parap., Šiaulių aps. mirė – 1870 m. birželio 21 d., palaidotas Kurtuvėnuose) .Jo darbuose matyti rūmų ryškūs romantizmo architektūros bruožai..
Itin gražus buvo rūmų priekinis fasadas. Kairiajame rūmų sparne buvo triaukštis bokštas, dešiniajame – vieno aukšto priestatas. Užpakalinis fasadas buvo daug kuklesnis, vieno aukšto.
Rūmų vidui savitumo suteikdavo čia stovėję senoviniai baldai, ant sienų kabėję paveikslai, šeimyniniai portretai, kuriuos buvo nutapę Alfredas ir Edvardas Riomeriai.
                              http://i077.radikal.ru/1504/d1/c0319c283086.png
Būta čia ir sidabrinių, porcelianinių indų rinkinių, vazų, kambarius puošė kilimai, Vienos laikrodžiai. Garsėjo Pagryžuvio biblioteka, kurioje buvo keli tūkstančiai tomų klasikinės ir istorinės literatūros knygų. Šie spaudiniai, ištisi jų rinkiniai žuvo 1915 m., kai dvaras atsidūrė ant fronto linijos.Pagryžuvio dvaro kompleksui priklausė rūmai, du tvartai, du tarnų namai, virtuvė-skalbykla, svirnas.
Paskutiniuoju laikotarpiu pagalbiniai dvaro pastatai, parkas jau gerokai apnykę. Pagrindinis pastatas restauruotas, tačiau senojo grožio čia jau nėral Kažkaip sunku buvo daryti dvaro nuotraukas, kai matai kaip veria akimis  sanatorijos ligonėliai Padarytoje iš aukštai nuotraukoje matyti,kad  buvusio dvaro teritorija buvo plati, ūkiniai pastatai išsklaidyti didelėje teritorijoje, tiesiog netilpo priartintame plane, tvartų liekanos matyti nuotraukoje.Už dvaro teritorijos jau dirbamos žemės.

http://i004.radikal.ru/1504/75/cfcf167bb2cc.png


http://s011.radikal.ru/i318/1504/dc/e6a662dd84fe.png


http://s48.radikal.ru/i119/1504/e4/5b035dfb74e4.png

Samdinių trobos sutvirtintos atraminėmis sienelėmis dar stovi prie pat kelio. Matyti nuotraukoje aiškiai ,kad buvusios durys iš lauko buvo užmūrytos , atšokęs tinkas pakankamai aiškiai atveria durų liniją.

http://s42.radikal.ru/i097/1504/54/b38405e79124.pngJei čia buvo durys, tuomet  virš įėjimo į rūsį buvo pastatytas aukštas prieangis, per kurį gyventojai patekdavo į savo gyvenamasias patalpas 2-me aukšte. Rusio durys neišsaugojo originalių vyrių, matyt ir durys ne tos.

http://s020.radikal.ru/i718/1504/dc/a21637e5e2e0.png

http://s020.radikal.ru/i712/1504/4f/c8db48a3b083.png